Een gerechtsdeurwaarder kan meer

Een gerechtsdeurwaarder incasseert vorderingen en biedt juridische bijstand en advies. Een gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en is daardoor belast met ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak. Hoewel u een incassobureau kunt inschakelen voor het minnelijke incassotraject, kunt u een gerechtsdeurwaarder dus inzetten voor zowel de minnelijke als de gerechtelijke fase. Om tijd en geld te besparen is het daarom handig om zowel uw debiteurenbeheer, de minnelijke procedure als de gerechtelijke procedure en uitvoering van executie uit te besteden aan een gerechtsdeurwaarder. In Gouda staan onze gerechtsdeurwaarders graag voor u klaar om u bij deze zaken te ondersteunen.

Gerechtelijke fase

Als de minnelijke fase van het incassotraject niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, dan kunt u met ons de gerechtelijke fase ingaan. Voor deze fase heeft u altijd een gerechtsdeurwaarder nodig, omdat alleen die de uitvoering van de executie op zich mag nemen. De gerechtelijke fase bestaat uit de volgende stappen:

1. Dagvaarden van de debiteur.
2. Procederen bij de rechtbank, waaruit een vonnis volgt.
3. Als het vonnis in het voordeel van de schuldeiser kan de schuld worden geïnd via de gerechtsdeurwaarder door middel van beslaglegging.

Kosten incassotraject

De kosten voor het incassotraject zullen zoveel mogelijk bij de debiteur worden verhaald. Bij een gerechtelijke procedure zijn er extra kosten voor het dagvaarden, het procederen (griffierecht) en de eventuele beslaglegging. Afhankelijk van het vonnis van de rechter zullen deze kosten over het algemeen ook bij de debiteur terecht komen.